Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2018

9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viafajnychnielubie fajnychnielubie
infinityone
6908 79f9 390
Reposted fromgplyr gplyr viakomplikacja komplikacja
infinityone
infinityone
infinityone
5251 3283 390
Reposted frompulperybka pulperybka viakomplikacja komplikacja
infinityone
6919 672c 390
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 11 2018

infinityone
infinityone
0813 bdea 390
Reposted fromshakeme shakeme vialatusek latusek
infinityone
Reposted frombluuu bluuu vialatusek latusek

November 23 2017

infinityone
6182 8375 390
infinityone
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
infinityone
9833 f9c5 390
Reposted fromKejstyna Kejstyna viagofuckyourself gofuckyourself
infinityone
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viaszarakoszula szarakoszula
infinityone
3307 df83 390
Reposted fromlovelife lovelife viakomplikacja komplikacja
infinityone
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu vialatusek latusek
infinityone
infinityone
5392 9233 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek

November 06 2017

5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viakomplikacja komplikacja
8106 a74c 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
infinityone
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl