Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

infinityone
infinityone
0813 bdea 390
Reposted fromshakeme shakeme vialatusek latusek
infinityone
Reposted frombluuu bluuu vialatusek latusek

November 23 2017

infinityone
6182 8375 390
infinityone
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
infinityone
9833 f9c5 390
Reposted fromKejstyna Kejstyna viagofuckyourself gofuckyourself
infinityone
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viaszarakoszula szarakoszula
infinityone
3307 df83 390
Reposted fromlovelife lovelife viakomplikacja komplikacja
infinityone
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu vialatusek latusek
infinityone
infinityone
5392 9233 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek

November 06 2017

5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viakomplikacja komplikacja
8106 a74c 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
infinityone
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
infinityone
3811 4492 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialatusek latusek
5317 0d75 390

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

infinityone
Reposted fromshakeme shakeme viafajnychnielubie fajnychnielubie
infinityone
7638 f936 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viakomplikacja komplikacja
infinityone
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vialatusek latusek
infinityone
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viabehindblueeyes behindblueeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl